Cookiepolicy

ITtask bv, gevestigd in Langerbruggestraat 33, 9041 Oostakker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookiepolicy.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden de bij het bezoeken van websites op je computer, tablet of telefoon worden bewaard. Hierin wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser.

Welke cookies gebruiken we?
Op de website www.ittask.be maken we gebruik van drie soorten cookies:

Essentiële cookies
Functionele cookies
Analytische cookies

Functionele en essentiële cookieszijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Met je toestemming (via onze cookiebalk), plaatsen we op de website analytische cookies van Google. Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website. We verwerken deze gegevens anoniem en gebruiken ze om de website aan te passen en te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ITtask bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam en familienaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
IP adres
Locatiegegevens (regio)
Demografische gegevens (leeftijdscategorie, geslacht, taal browser, interesses)
Gegevens van uw activiteiten op onze website (bezochte pagina’s, sessieduur,…)
Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ITtask bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contactname na het invullen van ons contactformulier. Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren
Analyseren van uw websitebezoek om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard
ITtask bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens, relevant aan hetbieden van een optimale klantenservice, tot 2 jaar. Indien er een frequent samenwerkingsverband ontstaat houden wij deze informatie zo lang bij als nodig om correct onze services uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ITtask bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onzeovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delenuw gegevens niet zomaar met derde partijen.

Disclaimer
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnenechter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevensbeveiligen
ITtask bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ittask.be.

Contactgegevens:
www.ittask.be
ITtask bv
Langerbruggestraat 33
B – 9041 Oostakker
+32 9 277 90 71
info@ittask.be